Een donatie kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen aan info@depaardestal.net

De aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van een aantal vaste criteria.

De belangrijkste twee criteria hebben betrekking op de begunstigde organisatie of project dan wel de aanvrager van de donatie:

1) Een donatie ten behoeve van een organisatie of project met een lokaal karakter.      Dus binnen de gemeente Lansingerland dan wel in de directe omgeving van de            gemeente Lansingerland;

2) De organisatie of het project heeft een nationaal of internationaal karakter.
     De aanvrager van de donatie heeft echter een
directe relatie met de begunstigde       organisatie of het project èn met de gemeente Lansingerland .

Het bestuur van 'De Paardestal' behoudt zich te allen tijde het recht voor om donatieverzoeken af te wijzen, ongeacht de reden van afwijzing. Over een afwijzing kan door de aanvrager niet worden gecorrespondeerd.

Created with Mobirise web page maker