portfolio web templates


Een donatie kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen aan info@depaardestal.net

De aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van een aantal vaste criteria.

Belangrijkste twee criteria hebben betrekking op de begunstigde organisatie/project of de aanvrager van de donatie:

1) Een donatie ten behoeve van een organisatie/project met een lokaal karakter, dat wil zeggen binnen de gemeente Lansingerland of in de directe omgeving van de gemeente Lansingerland;

2) De organisatie of het project kan een nationaal danwel internationaal karakter hebben, echter de aanvrager heeft een directe relatie met de gemeente Lansingerland .

Het bestuur van 'De Paardestal' behoudt zich te allen tijde het recht voor om donatieverzoeken af te wijzen, ongeacht de reden van afwijzing. Over een afwijzing kan door de aanvrager niet worden gecorrespondeerd.