Het begrip duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij 'De Paardestal'.

Alle door ons geacccepteerde goederen worden gecontroleerd op deugdelijkheid en staat van onderhoud en worden -waar nodig- gerepareerd en gereinigd.

Artikelen die niet in de winkel kunnen worden verkocht vinden een andere duurzame bestemming:

Boeken en tijdschriften worden opgehaald door HCM en verkocht als oud papier voor recycling;

Kleding wordt opgehaald door de stichting Kledingbank Lansingerland voor hergebruik. Artikelen die niet van voldoende kwaliteit zijn voor de kledinngbank worden in bulk verkocht als "lorren" voor recycling;

Batterijen en accu's worden indien mogelijk hergebruikt of anders op een milieuvriendelijke manier afgevoerd en verwerkt door derden.

Metalen, kabels en audio- en videoapparatuur worden gesorteerd en per kilo verkocht voor recycling.

Door verkoop in onze winkel en de bovenstaande alternatieve bestemmingen van de door u aangeboden goederen trachten wij de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken.

Zo dragen wij ons steentje bij aan duurzaamheid en een beter milieu.


This site was designed with Mobirise website themes